Σχετικά με το Έργο

Το έργο ZEMeds (Μηδενικής Ενέργειας Σχολεία στη Μεσόγειο) πρόκειται να διαρκέσει τρία χρόνια και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσιο του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια» (ΙΕΕ), το οποίο προωθεί την αναμόρφωση των σχολείων, με Μεσογειακό κλίμα, μέχρι τη μετατροπή τους σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτήρια. Ο κύριος στόχος του ZEMeds είναι να αυξήσει τη σχετική τεχνογνωσία για την ανακαίνιση των σχολείων στη Μεσόγειο σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτήρια και παράλληλα να υποστηρίξει νέες πρωτοβουλίες προς την ίδια κατεύθυνση.

Οι Δράσεις του Έργου

Οι δράσεις του προγράμματος ZEMedS περιλαμβάνουν:
Εργαλειοθήκη. Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εργαλείων-μηχανισμών που επικεντρώνονται στις τεχνικές και οικονομικές πτυχές της NZEB ανακαίνισης στο Μεσογειακό κλίμα.
Μελέτες Περιπτώσεων. Ανάπτυξη δέκα περιπτώσεων μελέτης και λεπτομερειακή καταγραφή των προτεινόμενων  λύσεων για σχολεία σε Μεσογειακό κλίμα, ώστε να μετατραπούν σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης.
Απαιτήσεις Διαγωνισμών: Ανάπτυξη πέντε απαιτήσεων για διαγωνισμούς σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. Τα πλαίσια των συγκεκριμένων διαγωνισμών, εθελοντικά θα υιοθετηθούν από τουλάχιστον πέντε Δημόσιες Αρχές, των τεσσάρων συμμετεχόντων Μεσογειακών χωρών.
Υποστήριξη νέων πρωτοβουλιών. Υποστήριξη σαράντα νέων πρωτοβουλιών μετατροπής σχολείων σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης στις Μεσογειακές Χώρες.
Εκπαίδευση. Διοργάνωση και φιλοξενία εξήντα εκπαιδευτικών σεμιναρίων καθώς και συμμετοχή σε οκτώ διεθνή συνέδρια.

 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

• Ανάπτυξη χωρίς περαιτέρω κόστος του συνόλου των εργαλείων και των Μελετών Περίπτωσης που θα χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή των σχολείων σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτήρια.
• Υποστήριξη πενήντα τουλάχιστον σχεδίων ανακαίνισης σχολείων στις Μεσογειακές περιοχές με προοπτική τη μετατροπή τους σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
• Εκπαίδευση τουλάχιστον 4.650 στελεχών που σχετίζονται με τη λειτουργία και το σχεδιασμό των  σχολείων, με τη διεξαγωγή δράσεων σε τοπική κλίμακα
• Το 50% του συνόλου των φορέων χάραξης πολιτικής των συμμετεχόντων περιοχών, εκπροσωπούνται από έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο, στην επικοινωνία και τη διάχυση των ενεργειών προβολής του έργου.
• Ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τα Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτήρια σε περισσότερους από 100.000 πολίτες, που σχετίζονται με τη χρήση των σχολείων, μέσω εκστρατειών προβολής, επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Εταίροι

Nike Air Force 1 '07 Lv8 Utility White/White-Black-Tour Yellow