Εφαρμογές

Υποστήριξη νέων πρωτοβουλιών ανακαίνισης των σχολείων σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης κτήρια.
Το έργο προωθεί υψηλής ποιότητας εργαλεία που επικεντρώνονται στις τεχνικές και οικονομικές πτυχές της NZEB ανακαίνισης στο Μεσογειακό κλίμα.
Οι οδηγίες του ZEMedS Εγχειριδίου θα χρησιμοποιηθούν ως οδικός χάρτης για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί και τα προβλήματα, στην προώθηση των βέλτιστων τεχνικών λύσεων, στην επιλογή των καταλληλότερων χρηματοοικονομικών επιλογών και τέλος στην υιοθέτηση των αντίστοιχων δράσεων σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε, σύντομα στην παρούσα ιστοσελίδα!