Εταίροι

ZEMedS Consortium

 1. ASCAMM
  Ιδιωτικό Ίδρυμα. Συντονιστής Εταίρος (Ισπανία)
 2. ANCI TOSCANA (Ιταλία)
 3. Educational Department of the Generalitat de Catalunya (Ισπανία)
 4. Eurosportello Confesercenti (Ιταλία)
 5. FUNDITEC - Ίδρυμα για την Ανάπτυξη, την Καινοτομία και την Τεχνολογία ( Ισπανία)
 6. Gefosat (Γαλλία)
 7. Τοπικος Οργανισμος Ενεργειας Του Montpellier   (Γαλλία)
 8. Ο Δήμος Περιστερίου  (Ελλάδα)
 9. Εθνικο Και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων (Ελλάδα)
 10. Επαρχια Της Ancona (Ιταλία)

Ιδιωτικό Ίδρυμα. Συντονιστής Εταίρος (Ισπανία)

Το ιδιωτικό ίδρυμα Ascamm είναι ένας μη - κερδοσκοπικός οργανισμός, με σχετική δράση σε πολυάριθμους τομείς, με

σκοπό την παραγωγή πλούτου στο βιομηχανικό περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής τεχνικών Έρευνας και Ανάπτυξης, καινοτομίας, καθώς και υπηρεσιών εντατικής εκπαίδευσης που σκοπεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας και των κοινωνικών προκλήσεων.
Η Ascamm έχει μία ενεργό σχέση με περισσότερες από 500 εταιρείες που σχετίζονται με το αντικείμενο δράσης της: αυτοκίνηση, αεροναυπηγική, σιδηρόδρομοι, ιατρικές τεχνολογίες, κατασκευές, βιομηχανικός εξοπλισμός, ενέργεια, συσκευασία και κατανάλωση, πλαστική και μεταλλική μετατροπή κτλ. Διατηρεί επίσης, ένα σταθερό και εκτεταμένο διεθνές δίκτυο συνεργασιών με έναν μεγάλο αριθμό βιομηχανικών, τεχνολογικών και εκπαιδευτικών οργανισμών στην Ευρώπη και παγκοσμίως.
Όσον αφορά τον κατασκευαστικό τομέα, η Ascamm παρέχει υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης σε επιχειρήσεις, προσφέροντας τους τη γνώση και την εμπειρία της στην τεχνολογία υλικών, στη θερμομόνωση, στην ηχομόνωση, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειες και στις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Ιστότοπος: www.ascamm.com/en/

 

ANCI TOSCANA (Ιταλία)

Η ANCI Toscana, αποτελεί το περιφερειακό γραφείο του Εθνικού Ιταλικού Συνδέσμου των Δήμων, το οποίο και περιλαμβάνει 287 δήμους της περιοχής της Τοσκάνης. Ο θεσμικός στόχος του είναι η εκπροσώπηση των αναγκών των Δήμων, που αποτελούν τα συστατικά του μέρη.


Στον σχολικό τομέα, το γραφείο, συντονίζει τις δράσεις των δήμων και των συνδεδεμένων οργάνων υιοθετώντας αποτελεσματικά, αποδοτικά και οικονομικά μέτρα, ενδυναμώνοντας τις τοπικές κοινωνίες μέσω της λογικής της θεσμικής της επικουρικότητας, προωθώντας τις ευκαιρίες για ανταλλαγές καλών πρακτικών και γνώσεων, παρέχοντας τεχνική, οικονομική, οργανωσιακή και νομική βοήθεια με την ανάπτυξη μελετών και αναφορών καθώς και με την διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης όπως συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά μαθήματα.


Χάρη στο σημαντικό πολιτικό του ρόλο καθώς και στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και δικτύωση, η Anci Toscana, είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές (των Δήμων της Τοσκάνης, Tuscany Region, Metropolitan City of Florence και με άλλα μέλη-οργανισμούς), καθώς επίσης με τη συγκέντρωση, ανάλυση και διάχυση των δεδομένων και των πληροφοριών που σχετίζονται με την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, βασισμένη στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020.

Ιστότοπος: www.ancitoscana.it

 

Educational Department of the Generalitat de Catalunya (Ισπανία)

Το Τμήμα Εκπαίδευσης, ως επιμέρους τμήμα της κυβέρνησης της Καταλονίας, είναι αρμόδιο  για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων σε όλη την περιφέρεια. Είναι επίσης υπεύθυνο για την κατασκευή, τη διοίκηση και τη συντήρηση των δημόσιων σχολείων και λυκείων, ενώ στην περίπτωση της συντήρησης των δημοτικών σχολείων έρχεται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Συνεπώς, το Τμήμα Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνο να ορίζει τους συγκεκριμένους κανονισμούς που πρέπει να διέπουν το σχεδιασμό και την κατασκευή κάθε νέου σχολείου.

Ιστότοπος: www.gencat.cat/ensenyament

 

Eurosportello Confesercenti (ΙΤΑΛΙΑ)


Το Eurosportello Confesercenti (Eurosportello) προωθείται από το Confesercenti (μη-κερδοσκοπικός επιχειρηματικός οργανισμός), το οποίο εκπροσωπεί το οικονομικό ενδιαφέρον 250.000 περίπου επιχειρήσεων στην Ιταλία. Το Eurosportello έχει αναπτύξει μια μεγάλη ικανότητα στη διαχείριση τοπικών διαδικασιών ανάπτυξης, μέσω της πληροφόρησης σχετικά με τις Κοινοτικές Πολιτικές καθώς και της βοήθειας για την πρόσβαση σε οικονομικές ευκαιρίες που στοχεύουν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Μια μεγάλη εξειδίκευση επετεύχθη με την επινόηση και διαχείριση διαδικτυακών εφαρμογών που παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια σε κοινοτικά θέματα και φορείς, καθώς και με τη διοίκηση on-line κοινοτήτων τοπικών ενδιαφερομένων, ικανών να επικοινωνήσουν σχετικά με τις διάφορες πλευρές της τοπικής ανάπτυξης. 
Το Eurosportello Confesercenti είναι ένα σημείο επαφής του Enterprise Europe Network (EEN), δημιουργημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το EACI (European Agency for Competitiveness and Innovation), προκειμένου να υποστηρίξει τις διαδικασίες της διεθνοποίησης, καινοτομίας και τεχνολογικής μεταφοράς.
Το EEN λειτουργεί σε πάνω από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο με περισσότερους από 600 οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου Οργανισμών Ανάπτυξης, Εμπορικών Επιμελητηρίων, Κέντρων Επιχειρηματικής Καινοτομίας, Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.
Από το 1989, το Eurosportello βοηθά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τοπικούς ηθοποιούς μέσω της εκπαίδευσης, βοήθειας, εύρεσης συνεργατών, συμβουλευτικής, προϊόντων διαδικτύου και ενημέρωσης σχετικά με τις διαθέσιμες ευκαιρίες και δραστηριότητες.

Ιστότοπος:www.eurosportello.eu

 

FUNDITEC - Ίδρυμα για την Ανάπτυξη, την Καινοτομία και την Τεχνολογία ( Ισπανία)

 

κερδοσκοπικός οργανισμός δημόσιου δικαίου ,  με έδρα τη Βαρκελώνη , με κύρια αποστολή τη συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσω της προώθησης της τεχνολογίας και της κοινωνικής καινοτομίας .

Με αυτό το σκοπό, η Funditec έχει συνεργαστεί και υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων , μεταξύ άλλων , φορέων της δημόσιας διοίκησης; επιχειρήσεις; δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς; περιφερειακούς, τοπικούς και διεθνείς φορείς; πανεπιστήμια; φορείς του τριτογενούς  τομέα , κλπ.  

Με μια επαγγελματική ομάδα που αποτελείται από υψηλού προφίλ πολιτικούς επιστήμονες και οικονομολόγους , ειδικούς στους μηχανισμούς στήριξης της καινοτομίας, η Funditec παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη προς τους φορείς χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη καινοτόμων υποστηρικτικών δράσεων. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Funditec  είναι η προώθηση των ανανεώσιμων  πηγών ενέργειας , η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και οι δραστηριότητες δια βίου μάθησης , η ανάπτυξη τοπικών μηχανισμών για καινοτόμες πολιτικές, η προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας και η υποστήριξη των επιχειρήσεων και των καινοτόμων οικονομικών δράσεων.

Ιστότοπος: www.funditec.org

 

GEFOSAT (Γαλλία)

H Gefosat είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση τεχνικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1978 και ο στόχος της είναι να προωθήσει τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Οι κύριες δραστηριότητές της επικεντρώνονται σε δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης σε τοπική κλίμακα, σε επίπεδο νοικοκυριών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μικρών επιχειρήσεων.
Επίσης οργανώνει επισκέψεις εγκατάστασης παροχών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμμετέχει σε εξειδικευμένες εμπορικές εκθέσεις, παρεμβάσεις σε συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
Πραγματοποιεί σε μικρή κλίμακα μελέτες χρήσης ενέργειας, για μικρούς Δήμους (ΟΤΑ) και ιδιωτικές οικίες.
Επίσης, εμπλέκεται η δράση της στην ανάπτυξη πολιτικών ενέργειας συμμετέχοντας σε μελέτες για λογαριασμό τοπικών αρχών (διοικητικών) (πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).
Η Gefostat έχει εμπλακεί στην καθιέρωση της αντιμετώπισης του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας (έλλειψη ενέργειας, ενεργειακό πρόβλημα, θέματα ενεργειακή επάρκειας) επί σειρά 15 ετών και είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους βασικούς παράγοντες στην Γαλλία σε αυτό το γνωστικό πεδίο (με αρκετές μελέτες, έρευνες και παράδοση στην εκπαίδευση εθελοντών για κοινωνική εργασία, κ.λπ)
Επιπλέον, η Gefosat, έχει συνεισφέρει στην συγγραφή πολλών εκδόσεων ποικιλίας θεμάτων, όπως: η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τουριστικές εγκαταστάσεις, ολοκλήρωση της δομής από άποψη σχεδιασμού των ηλιακών θερμικών πάνελ, εκπαίδευση και ενέργεια, πρακτικός οδηγός για την χρήση, την εκπαίδευση και την εξοικονόμηση ενέργειας σε τοπική και εθνική κλίμακα.

Ιστότοπος: www.gefosat.org


ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ MONTPELLIER (ΓΑΛΛΙΑ)

Ο Τοπικός Οργανισμός Ενέργειας του Montpellier (ALE) δημιουργήθηκε το 2007 με την πρωτοβουλία της Πόλης του Montpellier με την υποστήριξη από τα  Περίχωρα (Agglomeration) του Montpellier, την Περιοχή του Languedoc-Roussillon, το Tμήμα του Herault, της ADEME (ένας εθνικός οργανισμός ενέργειας και περιβάλλοντος) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η ALE Montpellier είναι ένας σύνδεσμος ο οποίος προωθεί τη διατήρηση της ενέργειας και του νερού όπως επίσης και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η ALE Montpellier έχει δύο κύριες αποστολές:
- Πρώτον, να εκπαιδεύει και να βοηθάει το κοινό με δωρεάν αντικειμενικές συμβουλές για να προωθήσουν την διατήρηση της ενέργειας και του νερού. Υπάρχει ειδική βοήθεια για την ιδιωτική κατ’οίκον συνιδιοκτησία.
- Δεύτερον, τεχνική βοήθεια για το δήμο ώστε να βελτιώσουν κατανάλωση νερού και ενέργειας όχι μόνο για τα κτίρια, αλλά επίσης για τα δημόσια φώτα και οχήματα. Παρέχουμε  εκπαίδευση και οργανώνουμε εκδηλώσεις για να μοιράσουμε χρήσιμες πληροφορίες που αποκτήθηκαν από επιτυχημένες εμπειρίες.
Επιπλέον αναπτύσσουμε  μεθόδους για να φέρουμε επίγνωση στα σχολεία, για τους μαθητές και το προσωπικό.
Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα των δραστηριοτήτων μας. Η ALE Montpellier απασχολεί 9 ειδικούς και τεχνικούς συμβούλους και το γραφείο της βρίσκεται στο κέντρο του Montpellier.

Ιστότοπος: www.ale-montpellier.org

 

Ο Δήμος Περιστερίου (Ελλάδα)

Ο Δήμος Περιστερίου είναι ο μεγαλύτερος από τους 9 Δήμους της Δυτικής Αθήνας, τόσο σε έκταση και ο τέταρτος μεγαλύτερος δήμος στην Ελλάδα σε πληθυσμό. Συνορεύει με τους Δήμους Ιλίου (βόρεια) , Αθηνών (ανατολικά) , Αιγάλεω (νότια), Χαϊδαρίου (δυτικά) και το Δήμο Πετρούπολης (βορειοδυτικά). Η επίσημη απογραφή του 2001 εκτιμάται ότι ο πληθυσμός των 146.743 πολίτες και 60.519 σπίτια, ενώ επίσημη  στατιστική έρευνα, εκτιμά πληθυσμό άνω των 300.000. Η πόλη απλώνεται σε μια έκταση 1.100 εκταρίων.
Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ο κυρίαρχος τύπος των επιχειρήσεων που ήταν εγκατεστημένες  στο Περιστέρι ήταν οι οικογενειακές και μεσαίου μεγέθους καταστήματα και τις επιχειρήσεις . Οι επιχειρήσεις αυτές συνήθως απασχολούν 2-3 άτομα και κυρίως ειδικεύονται στο εμπόριο. Συνολικά, η πόλη χωρίζεται σε 8 περιφέρειες και 34 γειτονιές. Αποτελεί, επίσης, είναι το γεωγραφικό κέντρο της Δυτικής Αθήνας, με εκτεταμένη κάλυψη της κυκλοφορίας (γραμμές λεωφορείων και μετρό ).
Ο Δήμος Περιστερίου είναι γνωστός για την παραδοσιακή φιλοξενία του.  Η περιοχή του Μπουρναζίου είναι μία από τις πιο σημαντικές περιοχές για διασκέδαση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, όπου μπορεί κανείς να βρει εκατοντάδες καταστήματα, εστιατόρια, μπαρ, ίντερνετ καφέ κ.λπ.).

Η κατασκευή του Νέου Δημαρχείου - το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο στην ιστορία του Περιστερίου - ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ . Βρίσκεται στο χώρο του παλαιού δημαρχείο , στην κεντρική πλατεία της πόλης . Περιλαμβάνει 4 υπόγειες θέσεις στάθμευσης και 3 ανώτερα επίπεδα που καλύπτει μια έκταση 10.058 τετραγωνικών μέτρων.  Αυτό το νέο και σύγχρονο κτίριο στεγάζει το σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών της πόλης. Εκτός από το 4 επίπεδα ως υπόγειο χώρο στάθμευσης (400 θέσεις), περιλαμβάνει θέατρο, αίθουσα συνεδρίων και διάφορους χώρους αφιερωμένους στον πολιτισμό.
Τα υλικά και η αρχιτεκτονική του κτιρίου θα εξασφαλίζουν την αρμονική ενσωμάτωσή του με το περιβάλλον και χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας. Τον Αύγουστο του 2004, το μετρό έφθασε Αγίου Αντωνίου, εγκαινιάζοντας τον πρώτο σταθμό του μετρό στο Περιστέρι , ενώ δύο ακόμα σταθμούς  (Περιστέρι και Θηβών) έχουν πλήρως ολοκληρωθεί.
Κάθε χρόνο μια σειρά από εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα στο Περιστέρι, οι οποίοι είτε διοργανώνονται από το Δήμο είτε από τους Οργανισμούς του, όπως: θεατρικές εκδηλώσεις, καρναβάλια,  εποχιακές δραστηριότητες κ.λπ. Οι αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από

Ιστότοπος: www.peristeri.gr

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)
Group of Building Environmental Research (GRBES)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)
Το Group of Building Environmental Research, (GRBES), λειτουργεί κάτω από το πλαίσιο του Τομέα της Εφαρμοσμένης Φυσικής, του Τμήματος της Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (NKUA).
Το GRBES διεξάγει Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα στο πεδίο της Ενεργειακής Απόδοσης και Περιβαλλοντικής Ποιότητας του Οικοδομικού Περιβάλλοντος. Παράλληλα, προσφέρει Μόρφωση και Εκπαίδευση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και προετοιμάζει εκπαιδευτικό υλικό και βιβλία στο πεδίο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Τα κύρια θέματα σχετίζονται με: Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας και Τεχνικές, Ποιότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος, Έξυπνα Υλικά, Τεχνολογίες ΙΤ, Αστικό Μικροκλιματικό Σχέδιο.
Το GRBES έχει όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να υποστηρίξει πειραματικές και θεωρητικές σπουδές και έχει διεξάγει περισσότερους από χίλιους ενεργειακούς ελέγχους. Τεχνικές προσομοίωσης χρησιμοποιούνται για να βελτιστοποιήσουν την απόδοση ενώ τα οριστικοποιημένα projects παρακολουθούνται λεπτομερώς για να εκτιμηθούν πειραματικά οι ενεργειακές και περιβαλλοντικές τους αποδόσεις. Έχει τεράστια εμπειρία σε παθητικές τεχνικές ψύξης και σε βιοκλιματικό σχέδιο ανοιχτών χώρων.
Πολλά έγκυρα Διεθνή και Εθνικά projects έχουν αναληφθεί σε συνεργασία με γνωστούς ειδικούς.  

Ιστότοπος: http://env.mg.uoa.gr/

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ANCONA (ΙΤΑΛΙΑ)

Η Επαρχία της Αncona (PROVAN) είναι ένας τοπικός φορέας που περιλαμβάνει 49 δήμους, με πληθυσμό 481.028.
Συναφείς διοικητικές λειτουργίες είναι: προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, κοινωνικές υπηρεσίες, διοίκηση δρόμων και σχολικών κτιρίων, και επαγγελματική εκπαίδευση.

Ο Τομέας της Ε.Ε. υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες στην ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών στρατηγικών και στην αύξηση των κεφαλαίων. Η PROVAN έχει την ευθύνη να διαχειρίζεται 43 σχολικά κτίρια ανώτερης μέσης εκπαίδευσης. Ενώ της ανήκουν 25 από αυτά, τα 13 είναι δανεισμένα για χρήση από τους Δήμους και τα 5 είναι νοικιασμένα από ιδιώτες. Μερικά σχολικά κτίρια έχουν ανακαινιστεί σύμφωνα με τα κριτήρια της Εξοικονόμησης Ενέργειας, ενώ άλλα κτίρια χρειάζονται παρεμβάσεις για να ενισχύσουν την ενεργειακή τους απόδοση και τη δυνατότητά τους για εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι μαθητές των λυκείων στην επαρχία είναι 21.275. Εάν συμπεριλάβουμε το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, φτάνουν το μέγεθος μιας πόλης, όπου οι “κάτοικοι” ζουν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους. Οπότε, χρειάζονται ασφαλές και άνετο περιβάλλον για να ζήσουν.


Ιστότοπος: www.provincia.ancona.it

 

 

adidas Mutator