Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία

Μια υψηλής ποιότητας εργαλειοθηκών πάνω σε τεχνικά και οικονομικά θέματα για την Σχεδόν Μηδενική ανακαίνιση των Σχολείων σε Μεσογειακά κλίματα πρόκειται να αναπτυχθεί και να σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο και χρηστικό στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Το περιεχόμενο θα προσανατολισθεί στους σχεδιαστές των κτηρίων (αρχιτέκτονες και μηχανικούς) καθώς και σε εκείνους που διαμορφώνουν τις σχετικές αποφάσεις για τα σχολεία, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό Μεσογειακό πλαίσιο καθώς και εργαλεία που θα συμπεριλαμβάνουν τεχνικά και χρηματοοικονομικά θέματα.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε, σύντομα στην παρούσα ιστοσελίδα!