Εκπαίδευση

Διοργάνωση, φιλοξενία 60 εκπαιδευτικών σεμιναρίων και 5 ημερίδων, καθώς και συμμετοχή των εταίρων σε 8 διεθνή συνέδρια. Κάθε εταίρος, θα είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση μιας συγκεκριμένης εκδήλωσης που θα περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, εκθέσεις και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε, σύντομα στην παρούσα ιστοσελίδα!

Nike

Ateliers ZEMedS