Μελέτες Περίπτωσης

H ανάπτυξη της Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης εργαλειοθήκης θα εφαρμοσθεί σε 10 μελέτες περίπτωσης, με εκτενείς λεπτομέρειες, σχετικά με λύσεις για τη Σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή ανακαίνιση σχολείων.
Οι μελέτες των περιπτώσεων θα αναφέρονται σε υπάρχοντα σχολικά συγκροτήματα που δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα ενεργειακά πρότυπα και χρήζουν ανακαίνισης. Η κεντρική ιδέα είναι η εκτίμηση του αποτελέσματος, της εφαρμογής, του κόστους, του χρόνου, των προσπαθειών κ.ά. που σχετίζονται με την Σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή ανακαίνιση αυτών των σχολείων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε, σύντομα στην παρούσα ιστοσελίδα!