Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν το μετασχηματισμό των κτηριακών συγκροτημάτων σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτήρια καθώς και τις Δημόσιες Αρχές στην υιοθέτηση αναλόγων δράσεων.
Η Σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό υψηλής ενεργειακής αποτελεσματικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Τα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κτήρια αποτελούν πρότυπα για την κατασκευή καινούργιων κτηρίων στις Κεντρικές και Βόρειες χώρες της Ευρώπης. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετά εμπόδια που εμφανίζονται στην ανακαίνιση των σχολικών συγκροτημάτων ώστε να  επιτύχουν τα επίπεδα των Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης σε Μεσογειακά κλίματα, για παράδειγμα:
  Ανεπαρκής γνώση για τις παρούσες τεχνολογίες, οι οποίες και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε να ανακαινιστούν κτήρια με στόχο να γίνουν Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, σε Μεσογειακά Κλίμακα.
  Αναποτελεσματικά εργαλεία για το Δημόσιο Τομέα ώστε να επιτύχει ανακαίνιση για Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτήρια.

Επιπλέον, οι Μεσογειακές ζώνες χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία κλιματικές συνθήκες (σε παράκτιες περιοχές, με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού, με ήπιους χειμώνες και καλοκαίρια σχετικά ζεστά και υγρά ενώ οι περιοχές στο εσωτερικό είναι γενικότερα πιο ξηρές και λιγότερο θερμές) ώστε να απαιτείται μια προσεκτικότερη προσέγγιση

Για αυτό το λόγο, οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ZEMedS αποσκοπούν στο να εμπλέξουν και να δεσμεύσουν δύο κύρια κοινά στόχους, τους διαμορφωτές της πολιτικής για τα σχολεία και τους σχεδιαστές κτηρίων, παρέχοντας τους τεχνική και οικονομική βοήθεια για την επιτυχή εφαρμογή, σχετικά με την ανακαίνιση  των σχολείων σε Μεσογειακά κλίματα, με βάση το πλαίσιο και τους στόχους της Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης.

تخفيضات