Η Fundacio Privada Ascamm φιλοξένησε το εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος ZEMedS.

Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2013
Βαρκελώνη

Το πρόγραμμα ZEMedS που προωθεί την ανακαίνιση των σχολείων με Μεσογειακό κλίμα μέχρι τη μετατροπή τους σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτήρια, είναι ένα τριετές πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια (ΙΕΕ). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση των απαραίτητων δράσεων ώστε να αυξηθεί η ανακαίνιση των σχολικών συγκροτημάτων στο Μεσογειακό κλίμα ώστε να γίνουν Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτήρια.
Το έργο συντονίζεται από την Fundacio Privada Ascamm (Βαρκελώνη, Ισπανία) και η κοινοπραξία αποτελείται από 10 εταίρους από τέσσερις διαφορετικές Μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία) και εξισορροπεί την ενεργητική συμμετοχή  ενός πανεπιστημίου, ενός τεχνολογικού κέντρου, ενός γραφείο ενέργειας τριών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τεσσάρων δημόσιων αρχών.
Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή πολιτική ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν να μετατρέπουν τα κτηριακά τους συγκροτήματα σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτήρια καθώς και τις δημόσιες αρχές να υιοθετήσουν αντίστοιχες υποδειγματικές πράξεις. Η Σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση στα κτήρια επιτυγχάνεται με το συνδυασμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών. Τα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κτήρια γίνονται τα πρότυπα για τα νέα κτήρια στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Εντωμεταξύ, η διάδοση των χαμηλών σε ενεργειακή κατανάλωση κτηρίων όπως και των Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης στα Μεσογειακά κλίματα στερείται της αντίστοιχης ανάπτυξης και υποστήριξης.
Επιπλέον, οι Μεσογειακές ζώνες χαρακτηρίζονται από υψηλής διαφοροποίησης κλιματικές συνθήκες (στις παράκτιες περιοχές, με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, οι χειμώνες είναι ήπιοι και τα καλοκαίρια είναι σχετικά ζεστά και υγρά, ενώ οι ηπειρωτικές περιοχές είναι γενικότερα ξηρότερες και με χαμηλότερη θερμοκρασία) ώστε να απαιτείται μια ειδική προσέγγιση, διαφορετική από εκείνη που χρησιμοποιείται για ψυχρότερα κλίματα.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο το ZEMedS, στοχεύει στην παροχή τεχνικής και οικονομικής βοήθειας στους διαμορφωτές της πολιτικής σχετικά με τα σχολεία, στις περιοχές με Μεσογειακό κλίμα ώστε με επιτυχία να τους υποστηρίξει στην εφαρμογή της ανακαίνισης των σχολείων με βάση τους στόχους της Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης.
Κατά τη διάρκεια του έργου πρόκειται να αναπτυχθούν και να προωθηθούν τεχνικές οδηγίες τυποποιημένες λύσεις μεταξύ των σχεδιαστών των κτηρίων, με στόχο την αύξηση της γνώσης τους σχετικά με τη Σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή ανακαίνιση στα σχολεία με Μεσογειακά κλίματα.
Μεταξύ των σημαντικών συμπερασμάτων, θα πρέπει να επισημανθεί και η ανάπτυξη των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη Σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση σχολείων που εθελοντικά θα εφαρμοσθεί από τις δημόσιες αρχές καθώς και η ανάπτυξης 10 μελετών περίπτωσης και 2 εργαλειοθηκών (τεχνικών και οικονομικών) για τη Σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή ανακαίνιση των σχολείων.
Τέλος, το έργο περιλαμβάνει επίσης, την ανάπτυξη και φιλοξενία περισσότερων από 60 εκπαιδευτικών συναντήσεων, που στοχεύουν στους διαμορφωτές της πολιτικής για τα σχολεία και τους σχεδιαστές των κτηρίων. 

Nike Air Jordan Retro 1 Red Black White - Buy Air Jordan 1 Retro (white / black / varsity red), Price: $60.85 - Air Jordan Shoes